Partneři

Přednášku a program organizuje Pavel Mašek, ale bez dalších partnerů by program určitě nebyl tak bohatý a pořadatel by tak rád tímto způsobem poděkoval následujícím subjektům za spolupráci:

Motorola Solutions

Poděkování za: spolupráci při zápůjčce současných výrobků Motorola Solutions a zajištění propagačních předmětů.

Jmenovitě: poděkování patří paní Kateřině Klosové z českého zastoupení firmy a Drew Davis z oddělení „Motorola Heritage“ americké centrály.

Web: www.MotorolaSolutions.com


Ing. Radim Kadlec – Mobility Solutions

Poděkování za: prezentace Motorola Solutions produktů (datová řešení)

Web: www.MobilitySolutions.cz


Vladimír Vítek

Poděkování za: zapůjčení a prezentaci historických mobilních telefonů Motorola

Web: www.retrophone.xf.cz


Václav Kratoška

Poděkování za: zapůjčení maket a telefonů Motorola

Web: www.sbirka-maket.wz.cz


Ing. Vladimír Štádler

Poděkování za: zapůjčení satelitního telefonu Motorola 9500 (síť Iridium)

Web: www.stadler-shop.cz


Videoakce.cz – Ing. Ladislav Bittner

Poděkování za: sponzorské vytvoření reklamního videa

Web: www.Videoakce.cz


Západočeské muzeum v Plzni

Západočeské muzeum v Plzni logo

Poděkování za: ochotu a poskytnutí nestandardního termínu pro zorganizování přednášky

Jmenovitě: panu řediteli PhDr. Františku Frýdovi a paní Romaně Němečkové z oddělení Public Relations.

Web: www.zcm.cz


Bezpečnostní agentura HLS

HLS - bezpečnostní agentura

Poděkování za: vstřícnost při zajištění této nestandardní akce

Web: www.HLS.cz